Uroczyste zakończenie IV Szkoły Zdrowego Stylu Życia

8 czerwca w ostrowieckim starostwie podsumowano realizację IV edycji popularnego wśród mieszkańców powiatu ostrowieckiego programu profilaktycznego „Szkoła Zdrowego Stylu Życia”. W spotkaniu wzięli udział – starosta Zbigniew Duda, naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Wojciech Lesiak oraz ponad 100 uczestników programu.

Tegoroczna edycja rozpoczęła się w październiku 2016 r. i tak jak ,,rok akademicki” trwała do czerwca.

Cele programu to poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców powiatu, podniesienie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, kształtowanie prozdrowotnego stylu życia, zwiększenie aktywności fizycznej i możliwości oddziaływania na własne zdrowie, a także edukacja społeczeństwa w zakresie chorób cywilizacyjnych.

Program kierowany był do osób po 40. roku życia z rozpoznaną chorobą (diabetologiczną, kardiologiczną lub widoczną nadwagą), nie mających przeciwwskazań do aktywności fizycznej i chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. zdrowego stylu życia.

Zajęcia aktywności fizycznej odbywały się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki, natomiast wykłady z ekspertami organizowane były  w miarę potrzeb uczestników.

W tegorocznym programie udział wzięło 135 osób.

Na zakończenie realizacji programu starosta Zbigniew Duda wszystkim uczestnikom, dyrekcji oraz pracownikom LO nr II im. J. Chreptowicza wręczył dyplomy, instruktorom zaś – kwiaty.

W części artystycznej wspaniale zaprezentowali się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy przedstawili I aktówkę Antoniego Czechowa „Oświadczyny”.

Mile spotkanie zakończyła loteria z upominkami oraz poczęstunek.