Uroczysta akademia o stanie wojennym

19 grudnia w hali sportowej LO im. St. Staszica miała miejsce uroczysta akademia, wpisująca się w krajowe obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Przygotowujący uroczystość przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich, pod opieką dr Izabeli Bańczerowskiej w bogatym w treści historyczne montażu słowno-muzycznym przypomnieli wydarzenia, które dla współczesnych nastolatków są już tylko historią, zaś dla wielu dorosłych – ważnym okresem w biografii.

W scenariuszu programu, obok narracji, przybliżającej chronologię wypadków 1981 r., ważne miejsce zajmowały fragmenty ówczesnych rozporządzeń, dokumentów i uchwał, narzucających określone funkcjonowanie obywateli. Nie zabrakło również relacji świadków, reprezentujących różne środowiska zawodowe i społeczne, utrwalonych w pamiętnikach, dziennikach i prywatnej korespondencji. Atmosferę strachu tamtych dni i najbardziej dramatyczne zdarzenia, takie jak pacyfikacja kopalni ,,Wujek” i śmierć górników, oddawały wiersze Anny Kamieńskiej, Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Zbigniewa Herberta, a intencje wolnościowe wybrzmiały w przywołanych pieśniach-manifestach Jacka Kaczmarskiego, Jacka Wójcickiego, Przemysława Gintrowskiego czy Jana Pietrzaka. Szczególne wrażenie na zebranych zrobiła także symboliczna dekoracja sali – hasło: ,,Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy”, znajdujące się na jednym z transparentów w czasie pogrzebu zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznego MSW ks. Jerzego Popiełuszki i plakat wzorowany na słynnym zdjęciu kina ,,Moskwa” z reklamą filmu ,,Czas Apokalipsy”, wykonany przez uczennicę kl. I b Joannę Jedynak.

Na szkolną uroczystość przybyli znamienici goście – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym – Wojciech Lesiak, przewodnicząca MOZ POiW NSZZ ,,Solidarność” i Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury w Radzie Powiatu – Agata Adamek, dyrektor biura Senatora RP Jarosława Rusieckiego – Artur Głąb, przedstawicielka Posła Andrzeja Kryja – Aleksandra Grabowska, delegacje z ostrowieckich szkół średnich, reprezentowane m. in. przez dyrektorów LO im. J. Chreptowicza i THM – Sławomira Miszczuka i Czesława Golisa.

img_3137img_3138 img_3140img_3142 img_3151img_3152

Fot. Klaudia Ćwik