UJ docenia nasze szkoły

O wysokim poziomie nauczania w ostrowieckich szkołach ponadgimnazjalnych świadczy fakt podpisania umowy partnerskiej z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Z ramienia powiatu podpisali ją wicestarosta Eligiusz Mich oraz członek zarządu Przemysław Cielecki.

Podpisując umowę, jako jednostka nadzorująca szkoły Powiat Ostrowiecki przystąpił w charakterze partnera do projektu pod tytułem „YCC YOU_CHEM_COM – innowacyjne moduły zajęć chemicznych rozwijające kompetencje kluczowe młodzieży”, którego liderem jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Realizować go będzie Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową i dydaktyczną uczelni. Wykorzystując laboratoria i aparaturę naukową będą mieć szansę na rozwiązywanie różnych problemów badawczych związanych z chemią wody, jak również rozwój kompetencji miękkich, tak bardzo ważnych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.
– Z realizacji projektu płyną obopólne korzyści. Uczestnicy mają możliwość rozwoju swych zainteresowań – w dziedzinie chemii, a uniwersytet doskonałego partnera – mówi wicestarosta Eligiusz Mich. – Ponadto uczestnictwo szkoły w projekcie wpłynie na podniesienie jej atrakcyjności, szkoła zyska doposażenie pracowni chemicznej zaś sami uczniowie-uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia własnych umiejętności.

dsc_5094                    dsc_5113

 

                                                     dsc_5111