Uczyli się, jak pomagać ofiarom przemocy

W sali konferencyjnej ostrowieckiego starostwa pracownicy domów pomocy społecznej, policji czy służby zdrowia wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Przemoc wobec osób starszych”.

Spotkanie odbyło się w związku z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2012 – 2016.

– Nie boimy się poruszać trudnych tematów. Dzisiejsze spotkanie ma posłużyć Państwu – przedstawicielom Policji, domów pomocy społecznej, ostrowieckiego szpitala, pogotowia czy ośrodków zdrowia. Mam nadzieję, że szkolenie wzmocni Państwa wiedzę w zakresie rozpoznawania potrzeb osób, które są ofiarami przemocy – powiedział Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki, otwierając konferencję.

Jak wynika ze statystyk, tylko 16% przypadków przemocy wobec osób starszych zostaje ujawniona. Ten temat jest problemem wstydliwym, bo dochodzi do niego w rodzinie.

– Najczęściej mamy do czynienia z przemocą ekonomiczną. Osobom starszym mieszkającym z dorosłymi dziećmi zabierane są ich renty, emerytury. Obserwuje się również brak należytej opieki prozdrowotnej z ich strony – dodaje Mariusz Moderski ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, który poprowadził szkolenie.