Uczniowie ZSNr 2 na praktykach w Niemczech

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 czyli popularnej Budowlanki uczestniczą w projekcie: „Mobilność uczniów szansą na rozwój osobisty i zawodowy” współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Intensywnie doskonalą swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności językowe w zakresie języka obcego zawodowego, odbywając staż zawodowy w przedsiębiorstwach niemieckich. Technicy organizacji reklamy pracują w Firmie Projekt korekt e.V. w Lipsku (Leipzig), natomiast technicy budownictwa trenują swoje umiejętności zawodowe w ośrodku Vitalis w Schkeuditz. Wszyscy praktykanci wykazują zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków zawodowych, co spotyka się z uznaniem instruktorów prowadzących szkolenie zawodowe.

Uczniowie kierunku technik organizacji reklamy zgłębiają tajniki programów komputerowych wykorzystywanych do projektowania graficznego, ze szczególnym naciskiem na obsługę programu Photoshop. Tworzą interesujące projekty multimedialne, projektują reklamę marki lub produktu, wykorzystując przy tym sprawnie możliwości specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w europejskich przedsiębiorstwach i agencjach reklamowych. Jakość wykonywanych przez nich projektów jest wysoko oceniana przez opiekuna praktyk ze strony niemieckiej i świadczy o dużych umiejętnościach oraz kreatywności naszych stażystów.

Technicy budownictwa dają się poznać jako solidni i odpowiedzialni pracownicy. Pod kierunkiem opiekuna praktyk kompleksowo wykonują prace rozbiórkowe, murarskie i tynkarskie, doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie oraz na bieżąco monitorują i kontrolują jakość wykonywanych prac. Z entuzjazmem podejmują nowe wyzwania zawodowe, które rzetelnie realizują z zachowaniem standardów sztuki budowlanej oraz przepisów prawa budowlanego obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Uczniowie przebywają w Niemczech pod opieką doświadczonych nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2: Pani mgr Iwony Łapińskiej, mgr Małgorzaty Hevalo. Poza nauką uczniowie w wolnym czasie zwiedzają, kraj naszych zachodnich sąsiadów, poznając jego zabytki i kulturę.