UCZNIOWIE Z ZS NR 2 JADĄ DO HISZPANII

Zespół Szkół Nr 2, czyli popularna Budowlanka organizuje praktyki dla swoich uczniów w  Hiszpanii. W połowie kwietnia  rozpoczęła się rekrutacja do projektu „NIE MA FACHOWCA NAD UCZNIA Z OSTROWCA”, realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie 42 uczniów na listę główną projektu, a pozostali utworzą listę rezerwową.

Po raz pierwszy w stażach zagranicznych wezmą udział reprezentanci wszystkich zawodów, w których kształci placówka: technik budownictwa, technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik geodeta.

Po zakończeniu rekrutacji rozpoczną się zajęcia projektowe, które obejmą przygotowanie językowe oraz kulturowe, przybliżające wiedzę na temat Hiszpanii. Ponadto, stażyści będą uczestniczyć w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych, które przygotują młodzież na rozłąkę z rodziną i nauczą radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Zajęcia projektowe mają przede wszystkim przygotować uczniów do bezpiecznego odbycia stażu i poznawania świata.

Praktyki rozpoczną się we wrześniu. Do tej pory uczestniczyli w nich tylko technicy budownictwa i technicy reklamy, jednakże dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 zależało na tym, aby europejski rynek pracy poznali uczniowie pozostałych specjalności w których kształci placówka, w tym powstałego w 2018 r., technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Po raz pierwszy przygodę z praktykami zagranicznymi rozpoczną również uczniowie elitarnego profilu technik geodeta.