Uczniowie THM w trosce o niepełnosprawnych

Uczniowie Technikum nr 3 zw. popularnie „THM-em” z sukcesem  wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie zorganizowanym przez Ambasadę USA oraz Fundację Elektrowni Inspiracji i Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej – „Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa”. Projekt finansowany jest przez Departament Stanu USA. A jednym z jego elementów był właśnie konkurs dla uczniów.
„Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa” ma na celu budowanie odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń, z której korzystamy wszyscy jako użytkownicy, ale przede wszystkim na budzeniu empatii na potrzeby innych, szczególnie tych, którzy mają utrudnienia w poruszaniu się czy w percepcji.
Projekt wpisuje się w realizację idei przyjaznej wszystkim przestrzeni publicznej, która służy zrozumieniu potrzeb osób z ograniczeniami sprawności.
Zadaniem uczniów było nakręcenie 3-minutowego filmu nt. barier w ich otoczeniu, które utrudniają funkcjonowanie osobom z ograniczeniami sprawności. 
Uczniowie klasy 3a – Kamil Mazur i Kamil Szczerski oraz zaproszony do współpracy Piotr Modrzejewski pod opieką wychowawczyni Jolanty Grochulskiej poznali problemy osób niepełnosprawnych z najbliższego otoczenia i zdecydowali się na nagranie materiału filmowego dotyczącego trudnego wejścia do kościoła Najświętszej Marii Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach. Spośród nadesłanych prac jury w składzie: Anna Błaszczak – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Anna Rutz – Fundacja Elektrownia Inspiracji, Paweł Kubicki – Stowarzyszenie Nie-grzeczne dzieci, Marek Wysocki – Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej wybrało 8 najlepszych filmów.

Wśród nich był właśnie film uczniów z THM-u, który został przetłumaczony na język migowy, a następnie zamieszczony na stronie projektu i w mediach społecznościowych. Zainteresowani mogą obejrzeć go również pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=L4D2fSTfLXM

I  właśnie do nagrodzonych uczniów 28 lutego br. przyjechały studentki trzeciego roku architektury Politechniki Krakowskiej – Dorota Klag i Marlena Bielak, które w ramach nagrody za film, zapoznały się z problematycznym miejscem, dokonały stosownych pomiarów, skonsultowały się z fachowcami budowlanymi i w dniach 16-21 marca, podczas Warsztatów Projektowych w Kołobrzegu, przygotują bezpłatnie ostateczny projekt architektoniczny likwidacji sfilmowanych barier. 
Z wygranej uczniów THM-u szczególnie cieszy się proboszcz parafii N.M.P. Saletyńskiej – ks. prałat mgr lic. Zbigniew Wiatrek, który od 12 lat modernizuje i upiększa objęty kościół. Współpracuje w tym celu z prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Czesławem Dźwigajem i jego studentami. Projekt posłuży proboszczowi w tworzeniu dostępnej dla wszystkich przestrzeni.
Ostateczne zamknięcie projektu nastąpi w maju 2017 r.  Zespoły uczniowskie i trzy najlepsze projekty architektoniczne  zostaną nagrodzone podczas Ogólnopolskiej Konferencji w Gdyni.