Uczniowie „Staszica” liderami w pomaganiu potrzebującym

Działalność pomocowa na rzecz potrzebujących, funkcjonuje w” Staszicu” już od wielu lat. Ten rok był wyjątkowy, gdyż uczniowie udzielali się w wielu akcjach niosących pomoc potrzebującym: Szlachetna Paczka, Rodacy Bohaterom, Kiermasz Ciast, Nakrętki dla Martynki, Kampania informacyjna na terenie szkoły o działalności fundacji DKMS.

Szlachetna Paczka stała się w naszej szkole akcją wpisującą się w tradycję placówki. Każdego roku koordynator szkolny Maciej Krawczyk mobilizuje uczniów i nauczycieli do szczodrości, a efektem są paczki świąteczne dla wybranych rodzin. Zaangażowanie uczniów jest godne pochwały, a radość która towarzyszy pakowaniu prezentów daje nadzieję na kolejne lata, że w naszym otoczeniu będziemy zauważać ludzi potrzebujących pomocy i nie przejdziemy obok nich obojętnie. Również w szkole inicjatywę obdarowywania uczniów, którzy są w trudnej sytuacji ekonomicznej, przejęli pierwszoklasiści. Uczniowie zorganizowali kiermasz ciast, a pedagog szkolny pani Katarzyna Nowak czuwała nad jego przebiegiem. Wyroby cukiernicze były  efektem współpracy młodzieży i rodziców, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczono na paczki świąteczne dla kolegów i koleżanek z naszej szkoły.

Pamiętamy również o zasłużonych dla naszej ojczyzny. Mieszkający na kresach Wschodnich żołnierze walczyli w szeregach Armii Krajowej, aby obywatele Polski mogli cieszyć się wolnością, a uczniowie mogli korzystać z przywileju nauki. To dla nich z inicjatywy dyrektora D. Kaszuby wychowankowie „Staszica” i nauczyciele zaangażowali się w akcję „Rodacy Bohaterom”. Zebrano produkty spożywcze do ośmiu paczek świątecznych dla wolnościowych działaczy znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wychowankowie Staszica są również bardzo aktywni w akcji prowadzonej na terenie szkoły „Nakrętki dla Martynki”. Zebrali już kilkadziesiąt kilogramów nakrętek dla dziewczynki cierpiącej na rzadką chorobę ograniczającą sprawność lewej ręki. Czeka ją kosztowna i skomplikowana operacja. Szlachetna postawa młodzieży jest godna podziwu i naśladowania, za co serdecznie dziękujemy.