Uczniowie „Samochodówki” wśród zwycięzców i wyróżnionych

Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej odbył się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży z województwa świętokrzyskiego zagadnień związanych z normalizacją. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, popularną na ostrowieckim rynku oświatowym „Samochodówkę”, w finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej reprezentowali: Emil Zelga klasa III T4a, Damian Loranty klasa II T4a – zawód technik pojazdów samochodowych oraz Jakub Hamerski klasa I me szkoła branżowa I stopnia zawód mechanik kierowca. W eliminacjach szkolnych zdobyli oni największą liczbę punktów i tym samym zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Uczestnicy szczebla wojewódzkiego zmagali się z testem opracowanym przez Polski Komitet Normalizacji w Warszawie.

W finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej uczniowie CKZiU zajęli III miejsce drużynowo, a indywidualnie wyróżnienie otrzymał Damian Loranty. Opiekę merytoryczną na laureatami konkursu sprawowała p. mgr inż. Anna Mirkiewicz-Antoń. Jako członek jury czuwała też nad jego prawidłowym przebiegiem.

Po zakończeniu konkursu młodzież uczestniczyła w ciekawym wykładzie na temat rozwoju normalizacji i jej znaczenia w życiu codziennym „Porządkowanie świata – czyli fascynująca historia normalizacji” wygłoszonym przez dra Zygmunta Niechodę, doradcę Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie.

Dumy z laureatów konkursu nie krył dyrektor szkoły mgr Marcin Sitarz.

– Cieszy mnie jako dyrektora kolejny sukces uczniów, a tym samym nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Poprzez udział w konkursie młodzi ludzie mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu normalizacji i działalności PKN. Młodzież kształcąca się u nas w technikum, szkole branżowej I stopnia czy zasadniczej szkole zawodowej o różnych profilach rozwija swoją wiedzę z zakresu normalizacji od pierwszej klasy, bo w ten sposób przygotuje się do właściwego traktowania treści norm, odczytywania i interpretowania ich zapisów. Jesteśmy szkołą techniczną, dlatego nasi absolwenci wchodząc na rynek pracy mają szeroki kontakt z normalizacją w przedsiębiorstwach i różnego rodzaju instytucjach.