Uczniowie Samochodówki w finale wojewódzkiego 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Małgorzata Sobieraj, Michał Choina i Michał Dwojak – uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. 21 kwietnia 2018 r. wzięli udział  w finale wojewódzkiego 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Małgorzata Sobieraj zaprezentowała się we fragmencie prozy Zofii Nałkowskiej Joanna albo jedno życie niepowrócone oraz w recytacji wiersza  Kazimierza Wierzyńskiego pt. Kufer, Michał Choina wygłosił fragment prozy Josepha Conrada Książę Roman i wiersz pt. Poezja Zbigniewa Bieńkowskiego, a Michał Dwojak przedstawił fragment opowiadania Stefana Żeromskiego pt. Wybieg instynktu i wiersz Kazimierza Wierzyńskiego Dworzec.

W bieżącym roku mottem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej stała się strofa romantycznego wieszcza Juliusza Słowackiego:

A dzień pierwszy wolności, gdy radość roznieci,

Ludzie wesela krzykiem o niebo uderzą,

A potem długą ciemność niewoli przemierzą,

Siądą… i z wielkim łkaniem zapłaczą jak dzieci,

I słychać będzie płacz ogromny zmartwychwstania.

Motto stanowią wersy, w których zawarty został los naszego narodu – marzenie wielu pokoleń o przyjściu jasności dniowej, oczekiwanie na dzień wolności, na płacz zmartwychwstania. Tym samym 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski wpisał się w różnorodne działania „Dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości”.

W finale wojewódzkiego 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w dniu 21 kwietnia 2018 r. wzięli udział uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. – Małgorzata Sobieraj z klasy trzeciej fryzjer zaprezentowała się we fragmencie prozy Z. Nałkowskiej Joanna albo jedno życie niepowrócone oraz w recytacji wiersza  K. Wierzyńskiego pt. Kufer, Michał Choina z klasy drugiej technikum wygłosił fragment prozy J. Co W bieżącym roku mottem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej stały się słowa romantycznego wieszcza Juliusza Słowackiego nrada Książę Roman i wiersz pt. Poezja Z. Bieńkowskiego, Michał Dwojak z klasy drugiej technikum przedstawił fragment opowiadania S. Żeromskiego pt. Wybieg instynktu i wiersz K. Wierzyńskiego Dworzec.