Uczniowie ostrowieckiej “Samochodówki” na Uniwersytecie Humanistyczno-Technologicznym w Radomiu

W ubiegłym roku Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu objął honorowy patronat nad klasami trzecimi i czwartymi technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. i zapewnił uczniom udział w specjalnie przygotowanych warsztatach, zajęciach laboratoryjnych oraz wydarzeniach uniwersyteckich.

Efektem podpisanego porozumienia była wycieczka edukacyjna na Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny, w której wzięło udział 40 uczniów technikum. Młodzież “Samochodówki” poszerzała wiedzę i umiejętności, biorąc udział w zajęciach laboratoryjnych, a także poznawała stanowiska naukowo-badawcze i dydaktyczne Zakładu Technologii Mechanicznej i Zakładu Mechatroniki Samochodowej.
Ćwiczenia zorganizowane w laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie, laboratorium komputerowym, laboratorium hamowni podwoziowej, laboratorium mechatroniki prowadzone przez dra inż. Zbigniewa Siemiątkowskiego, dra inż. Zbigniewa Wołczyńskiego i dra inż. Marka Stępniewskiego pozwoliły m. in. na poznanie nowych metod programowania i wytwarzania, poszerzyły też wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC.
Ciekawa forma zajęć – możliwość wykorzystania teorii w praktyce, zaangażowanie pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego sprawiły, że wycieczka na długo pozostanie w pamięci młodych adeptów zawodów mechanicznych.
Wycieczka mogła dojść do skutku dzięki sfinansowaniu wyjazdu do Radomia przez zakład pracy CELSA Huta Ostrowiec sp. z o. o, z którym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego współpracuje od 2014 roku, poprzez cykliczne realizowanie praktyk zawodowych. Rozszerzenie współpracy poprzez objęcie sponsoringiem wyjazdów naukowych do Radomia, których celem jest wzrost jakości kształcenia, to duży wkład w rozwój oraz edukację uczniów CKZiU.
sam 4samochodowka 1sam 6sam 7sam 2sam 5