Uczniowie LO Nr I im. St. Staszica uczestniczyli w warsztatach na Uniwersytecie Warszawskim

Klasy biologiczno-chemiczne „Staszica” wzięły udział w wycieczce zorganizowanej przez panią J. Wojtas oraz panią D. Majewską na Uniwersytet Warszawski. Opiekę nad uczniami sprawowali również pani U. Cędzikowska, pani K. Wójcik-Nogal, pan M. Bocheński oraz pan T. Włodarski.

80 uczniów spędziło czas na warsztatach i wykładach zorganizowanych prze Wydział Biologii i Wydział Biochemii UW na potrzeby odbywającej się już po raz siódmy “Nocy Biologów”. Uczestnicy podzieleni na grupy wzięli udział w 4 różnych warsztatach.

Uczniowie klasy 1c wzięli udział w warsztatach: “Rośliny z probówki”, podczas których poznali hodowle roślin in vitro od podstaw. Każdy uczestnik na zajęciach przygotowywał preparat roślinny, który następnie umieszczał w specjalnej pożywce dzięki czemu mógł rozpocząć własną hodowlę tytoniu.

Część uczniów klasy 2c wzięła udział w warsztatach “Zobaczyć niewidoczne, ujawnić niewidzialne. Światło w służbie biologii”. Uczniowie samodzielnie przeprowadzali obserwacje mikroskopowe, poznali metody ekstrakcji chlorofilu, dowiedzieli się wiele na temat udziału światła i barwników fluorescencyjnych w funkcjonowaniu roślin oraz przeprowadzali proces elektroforezy.

Inni uczniowie klasy 2c uczestniczyli w warsztatach “Związek na odległość. O relacji mikrobiomu z mózgiem”. Uczestnicy zyskali wiedzę na temat działania osi jelitowo-mózgowej, oraz wzięli udział w rozgrywkach mikrobiomowych gier karcianych. Grupa z klas 2b i 2d uczestniczyła w zajęciach “Od Adama do Zapłodnienia: historia prawdziwa” gdzie dowiedzieli się, na czym polega i jak skomplikowany jest proces zapłodnienia. Uczniowie brali również udział w sekcji zwłok gąsienicy, podczas której musieli zanurzyć owada w roztworze soli fizjologicznej a następnie otworzyć go, dzięki czemu mogli poznać jego budowę anatomiczną.

Warsztaty grupowe zorganizowane były dzięki współpracy naszego liceum z UW. Oprócz tego uczniowie mogli logować się na warsztaty indywidualne oraz uczestniczyć w bogatej gamie wykładów, w której każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wykłady obejmowały zagadnienia od kodowania białek, przez bezkręgowce, botanikę aż po serię wykładów poświęconych tegorocznej nagrodzie Nobla. Oprócz tego uczestnicy mogli dowiedzieć się wiele na temat pracy i nauki na UW od samych studentów oraz porozmawiać z absolwentem naszej szkoły dr Radosławem Mazurem.