Uczniowie LO Nr I im. St. Staszica uczestniczyli w Korowodzie Niepodległości

Ostrowiec Świętokrzyski stał się kolejnym przystankiem na trasie Korowodu Niepodległości, który został zorganizowany przez wojewodę świętokrzyskiego p. Agatę Wojtyszek. Projekt wpisuje się w obchody 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizowany jest w ramach wieloletniego programu „Niepodległa” i kierowany jest  do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem przedsięwzięcia jest wzmacnianie więzi obywatelskiej, ukazywanie wzorowych postaw patriotycznych oraz inspirowanie młodych ludzi do kreowania własnego wyobrażenia współczesnego patriotyzmu.

Korowód Niepodległości zawitał do naszego miasta 5 marca i cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Jedną z najliczniejszych grup biorących udział w tym projekcie stanowili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr I im St. Staszica w Ostrowcu Św., nad którymi opiekę sprawowali dyrektor szkoły p. Dariusz Kaszuba, wicedyrektor p. Tomasz Kwiatkowski oraz nauczyciele p. Dorota Mączka i p. Katarzyna Szczerbińska.

Spotkanie było ciekawą lekcją historii dotyczącą powstań narodowych, zaborów, I wojny światowej i bohaterów tamtych czasów. Młodzież wysłuchała wykładu „Droga do Niepodległej”, który został wygłoszony przez historyka Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach p. Edytę Krężołek. Uzupełnieniem prelekcji była projekcja zrealizowanego w bardzo atrakcyjnej konwencji filmu „Niezwyciężeni”:  https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as  Następnie uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie historycznym dotyczącym postaci i wydarzeń lat 1914 – 1918. Pierwsze miejsce zajął zespół reprezentujący „Staszica” w składzie: Natalia Domańska, Natalia Kocznur i Wojciech Cieślik z klasy ID , którzy wykazali się rzetelną znajomością dziejów odzyskania przez Polskę niepodległości. Niewątpliwą atrakcją przygotowaną przez organizatorów była wystawa militariów z czasów II Rzeczypospolitej.

Każdy uczestnik Korowodu Niepodległości otrzymał „Elementarz Młodego Patrioty” przybliżający w interesujący sposób polską kulturę, tradycję i historię, co jest nie tylko elementem kształtowania tożsamości narodowej, ale skłania również do refleksji na temat współczesnego rozumienia patriotyzmu.

Katarzyna Szczerbińska