Uczniowie CKZiU laureatami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej

Już po raz drugi uczniowie Technikum nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ostrowcu Św. zajęli III miejsce w finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Konkurs pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbył się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.

Puchar Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wywalczyli: Małgorzata Jaśkiewicz
z klasy II technik usług fryzjerskich, Damian Loranty z klasy III technik pojazdów samochodowych i Emil Zelga z klasy IV technik pojazdów samochodowych. Opiekę merytoryczną nad laureatami sprawowała p. Anna Mirkiewicz-Antoń, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego rozwija swoją wiedzę z zakresu normalizacji już od klasy pierwszej, ponieważ absolwent szkoły technicznej, zawodowej
i branżowej wchodząc na rynek pracy ma szeroki kontakt z normalizacją w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach.