Uczniowie „Chreptowicza“ wśród zwycięskich humanistów województwa

XXIV Tydzień Kultury Języka Polskiego zakończył się dla uczniów „Chreptowicza“ sukcesem – zdobyli tytuł laureata X Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Językowej.
Gabrysia Tomaszewska z kl. 3d i Kacper Skwarliński z kl. 1d zajęli jako dwuosobowy zespół 2. miejsce w  X Wojewódzkim Turnieju Sprawności Językowej organizowanym  przez LO im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie. Uczniowie Barbary Podsiadło i Marty Kality byli jedynymi reprezentantami ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych. Mistrzowie poprawnej polszczyzny  stanęli na podium, pokonując blisko 30 drużyn z województwa świętokrzyskiego w kategorii “Konkurs norm i form językowych”. Test, z którym świetnie sobie poradzili, przygotował wybitny znawca polszczyzny, prof. zw. dr hab. Andrzej Markowski – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Języka Polskiego, autor wielu słowników i poradników oraz tekstów na Ogólnopolskie Dyktando w Katowicach, popularyzator wiedzy o języku i propagator kultury języka w licznych audycjach radiowych  i telewizyjnych. W przerwie turnieju Profesor wygłosił bardzo interesujący merytorycznie i dowcipny wykład na temat stanu języka polskiego. Osobiście wręczył nagrody zwycięzcom, Gabrysia i Kacper otrzymali  jego znane książki oraz poradniki równie znanego i cenionego językoznawcy prof. Jana Miodka Słownik polsko@polski.

Warto dodać, że w ubiegłym roku uczniowie“ Chreptowicza“ również znaleźli się w gronie zwycięskich humanistów  naszego województwa.

 

W projekt  Tygodnia Kultury Języka Polskiego zaangażowanych jest kilkanaście instytucji  i kilkanaście szkół. Patronat honorowy sprawują: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kielce, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W tym roku motywem przewodnim Tygodnia był jeden z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Szkoła otwarta na kulturę i czytelnictwo”.