Uczniowie „Chreptowicza” jedyni z województwa w centralnym finale Olimpiady Wiedzy Technicznej

Tegoroczna edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej przyniosła ostrowieckiemu „Chreptowiczowi” (podobnie jak ubiegłoroczna) wiele powodów do dumy.  Świetne wyniki dwóch olimpijczyków z LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczą o bardzo dobrej znajomości materiału znacznie wykraczającego poza podstawę programową w zakresie rozszerzonym i o przodownictwie ostrowieckiego „Chreptusa” wśród polskich szkół sięgających po olimpijskie laury.

W tym roku gratulacje należą się  Michałowi Pastuszce i Tymoteuszowi Spychajowi (z 3 klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej). Obaj zdobyli tytuł finalisty etapu centralnego, do którego nie został zakwalifikowany żaden inny uczeń z naszego województwa, choć o dostanie się do finału olimpiady starało się około 170 uczniów z różnych świętokrzyskich szkół. Warto dodać, że do tego najwyższego szczebla etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie mechaniczno-budowlanej Komitet Główny OWT zakwalifikował jedynie 37 osób z całej Polski, w tym 2 „Chreptusów”. Uzyskanie tak wysokiej pozycji w olimpijskich eliminacjach OWT gwarantuje Michałowi i Tymoteuszowi pozarekrutacyjny wstęp na studia – na dowolnie wybrany kierunek każdej politechnicznej uczelni wyższej w kraju. Tak więc, przed Michałem i Tymkiem wszystkie Politechniki w Polsce stoją otworem i tylko czekają, by zdolni uczniowie wybrali właśnie ich uczelnię.  Oni sami jeszcze nie zdecydowali ostatecznie, którą uczelnię i jaki kierunek wybiorą. Na obecną chwilę jednak Michał rozważa Politechnikę Warszawską, zaś Tymek Międzywydziałowe Studia Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzdolnieni uczniowie podkreślają, że nie byłoby sukcesu, gdyby nie praca pod kierunkiem uczącego ich nauczyciela fizyki, Wojciecha Studzieżby, który z pasją prowadzi w szkole koło fizyczne i koło techniczne. Nauczyciel przygotowując każdego roku swych uczniów do przedmiotowych olimpiad, rozbudza w nich chęć zdobywania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań związanych z fizyką i techniką.

–  Praca  Wojciecha Studzieżby z uczniami owocuje nie tylko ogromnymi sukcesami na olimpiadach przedmiotowych, ale i  świetnymi wynikami, jakie osiągają jego podopieczni na egzaminie maturalnym z fizyki na poziomie rozszerzonym. Średni wynik jest zawsze wyższy o 15-20% od średniej krajowej – podkreśla z dumą dyrektor szkoły Sławomir Miszczuk.