Uczniowie „Budowlanki” na warsztatach informatycznych w Lublinie

Młodzi informatycy z Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięli udział
w warsztatach informatycznych zorganizowanych przez Wydział Matematyki, Informatyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w pracowni 3D. Poznali również zasadę działania elektroencefalografu biorąc udział w ćwiczeniach praktycznych w nowoczesnej pracowni neuroinformatyki. Wykładowcy akademiccy przybliżyli przyszłym technikom informatykom zagadnienia z podstaw robotyki, próbując odpowiedzieć na często stawiane pytanie: „Czy należy już bać się robotów?”.

Tego typu wyjazdy są tylko jedną z wielu atrakcyjnych form rozwoju umiejętności zawodowych uczniów „Budowlanki”, którzy wiążą swą przyszłość z zawodem informatyka. Współpraca szkoły ze środowiskiem akademickim daje młodzieży możliwość zdobycia cennych doświadczeń, podniesienia kompetencji zawodowych jak też zapoznania się
z nowinkami technologicznymi z branży IT.

zdjęcie ZS2