Uczniowie Broniewskiego Talentami Świętokrzyskimi

Trzy uczennice LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.: Sylwia Lefek – obecnie studentka Collegium Medicum UJ w Krakowie, Agata Żak i Wiktoria Kolasa – uczennice klasy IIe o profilu biologiczno-chemicznym  wraz z opiekunami: dyrektorem szkoły Robertem Wardą, nauczycielką chemii Barbarą Cecot oraz ze swoimi rodzicami zostało zaproszonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego do wzięcia udziału w uroczystej Gali pod nazwą „Talenty Świętokrzyskie”.

„Talenty Świętokrzyskie” dla wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów, uczniów i studentów z całego województwa przyznawane są od 2000 roku. W tym roku wręczone zostały 32 nagrody indywidualne i jedna drużynowa,
a ponadto 11 wyróżnień. Nagroda indywidualna wynosiła 1000 lub 1200 zł, drużynowa 1500 zł, a wyróżnienie 500 zł.

Nagrodę z naszej szkoły otrzymały:

  • Sylwia Lefek– absolwentka liceum za zdobycie tytułu Laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku B„ Wynalazczość”,
  • Wiktoria Kolasa i Agata Żak drużynowo za zdobycie tytułu Laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku A „Innowacje Techniczne”.

Uroczystość odbyła się w Świętokrzyskiej Filharmonii im. Oskara Kolberga  w Kielcach  17.11.2017, a w imieniu nieobecnej Sylwii Lefek, grawerton z rąk przedstawicieli urzędu marszałkowskiego odebrał dyrektor szkoły Robert Warda.