Uczniowie „Broniewskiego” na gali w Warszawie

31.05.2016 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca wyniki tegorocznej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uroczystość zorganizowana został przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, podobnie jak cała olimpiada i odbyła się w Warszawskim Domu Technika. Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz prezes Urzędu Patentowego RP- dr A. Adamczyk.

 
Uczennice „Broniewskiego’ zostały laureatkami i finalistkami tej olimpiady:
• Anna Mich tegoroczna maturzystka z klasy 3d (biologiczno-chemicznej) wywalczyła z pomocą opiekunów- R. Wardy ( matematyk) i J. Sienniak- Romańskiej ( nauczyciel biologii) tytuł laureatki II miejsca w Polsce Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości ( blok-„A”);
• Karolina Tomczyk i Karolina Żaczkiewicz uczennice klasy 2c (politechnicznej) z pomocą opiekunek- B. Cecot i D. Kamińskiej (nauczycielki chemii) zdobyły tytuły finalistek tejże olimpiady.
W uroczystej gali wzięły udział wszystkie trzy uczennice, a dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe odbierały z rąk Z. Matuszczaka- prezydenta Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów oraz prof. zw. dr hab. Z. Adamskiego- przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady.

DSC03258