Uczestnicy WTZ “Szansa” z certyfikatami.

W dniu 30 maja 2019 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” wraz z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA zakończyło realizcję szkoleń komputerowych z certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP 16. Wszystkim, którzy zdali pozytywnie egzaminy rozdano zaświadczenia.

Przypomnijmy, że łącznie było to 4 grupy, w tym dwie grupy uczestników WTZ w wieku 25-49 lat oraz dwie grupy w wieku 50 lat i więcej w ramach kursów „Podejmij z nami wyzwanie – po 50 roku życia klikanie!” oraz „Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić”.