Uczeń „Staszica” uhonorowany Nagrodą Językoznawczą Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

4 czerwca 2016 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się oficjalne zakończenie XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, na które zostali zaproszeni laureaci wraz z nauczycielami. Organizowana corocznie uroczystość zawsze jest wielkim świętem zarówno dla organizatorów, jak i dla uczestników i ich opiekunów.

Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonał Przewodniczący Komitetu Głównego dr hab. Tomasz Chachulski prof. IBL PAN, który pogratulował laureatom, podkreślił ich żądzę wiedzy, pasję poznawania, erudycję oraz zaangażowanie w przygotowanie do olimpiady. Słowa najwyższego uznania za opiekę nad uczniami – zwycięzcami tegorocznej edycji OLiJP – skierował również do nauczycieli.

Następnie Przewodniczący Komitetu Głównego prof. dr hab. Tomasz Chachulski prof. IBL PAN oraz Przewodnicząca Honorowa prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa wręczyli laureatom oraz ich opiekunom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. W tym elitarnym gronie trzydziestu pięciu laureatów znalazł się uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. St Staszica w Ostrowcu Św. Grzegorz Waliszczak.

Ze względu na udział w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczeń nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Dyplomy oraz nagrody książkowe w jego imieniu odebrała  nauczycielka  języka polskiego p. Katarzyna Szczerbińska.

Olbrzymia wiedza Grzegorza z zakresu nauki o języku została doceniona przez członków Komitetu Głównego, którzy przyznali mu nagrodę specjalną.

Za „wzorowe opracowanie tematu językoznawczego na III etapie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz za bardzo dobre wyniki z innych sprawdzianów wiedzy o języku” Grzegorz Waliszczak został uhonorowany Nagrodą Językoznawczą.

Mimo tak wielu sukcesów, uzyskania tytułu laureata Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej oraz tytułów  finalisty  etapów centralnych: XLV Olimpiady Biologicznej, XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej, Grzegorz pozostaje osobą skromną, wrażliwą, otwartą na potrzeby innych.

waliszczak