Uczą się poza murami szkoły

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św., kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu, po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach terenowych, tym razem w Lisinach Bodzechowskich.

Podczas pobytu w rezerwacie uczniowie rozpoznawali występującą tam roślinność runa leśnego oraz drzewostan dawnego parku dworskiego. Młodzież wykonywała pomiary drzew oraz projekty rewaloryzacji parku. Uczniowie mieli możliwość poznania wiosennej szaty roślinnej, którą mogli porównać z tą, jaką widzieli na poprzednim rajdzie, który odbył się jesienią w okolicach Bałtowa. Wówczas uczniowie, oprócz poznawania tamtejszej roślinności, wykonywali także pomiary gleby, a także rozpoznawali grzyby i poznawali budowę geologiczną bałtowskich terenów.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w takich formach zajęć. Mają wówczas możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć szkolnych, na których uczą się np.: podstaw rysunku, malarstwa, projektowania obiektów roślinnych oraz architektonicznych.
Dzięki zdobytej wiedzy na lekcjach historii sztuki ogrodowej uczniowie umieją zaprojektować ogrody w różnych stylach architektonicznych, poznają nowoczesne rozwiązania projektowe: zieleń wertykalną, ogrody na dachach, systemy oświetleń. Natomiast na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie projektują i wykonują aranżacje florystyczne, komponują wiązanki okolicznościowe, co daje możliwość odnalezienia się na rynku pracy nie tylko w architekturze krajobrazu, ale także we współczesnej florystyce.
Ze względu na duże zainteresowanie tym zawodem, dzięki przychylności władz powiatu, Zespół Szkół nr 3 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu gimnazjalistów i ponownie, po dwóch latach przerwy, proponuje młodzieży naukę w zawodzie technik architektury krajobrazu.
To doskonała wiadomość dla tych młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w dynamicznie rozwijającej się branży architektury krajobrazu. To zawód twórczy, niemal artystyczny, kształtujący nie tylko umiejętności praktyczne, ale także wyrafinowany smak, gust i kreatywność.
Architektura krajobrazu zajmuje się kształtowaniem otaczającej nas przestrzeni życiowej za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych.
Wyodrębnienie zawodu technik architektury krajobrazu spełnia zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów zajmujących się szczególnym rodzajem ochrony i kształtowania środowiska, jakim jest projektowanie, urządzanie, rewaloryzacja i pielęgnacja terenów zieleni.
Coraz więcej ludzi chce mieć piękne ogrody, rabaty przydomowe, skalniaki. Technik architektury krajobrazu będzie więc mieć ogromne pole do popisu i doskonałe warunki pracy i płacy.
Czym konkretnie zajmuje się technik architektury krajobrazu? Tym, co przyjemne i pożyteczne dla człowieka i infrastruktury. Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, pielęgnuje parki, starodrzew, poznaje czynniki wpływające na otaczający krajobraz, stosuje różne technologie produkcji roślin ozdobnych.
Architekci krajobrazu ściśle współpracują z grafikami, projektantami wzornictwa przemysłowego, artystami, rzeźbiarzami. Uczniowie ZS3 projektują swoją przyszłość.

LESN4270 - Kopia LESN4336 - Kopia PLES3363 - Kopia