Zarządzenie Starosty Ostrowieckiego Nr Or.I.120.1.5.2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Wojtachnio p.o. dyrektora PCPR w Ostrowcu Św. do realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska
Autor: Zbigniew Duda - Starosta Ostrowiecki
Opublikowano: 16.01.2017

    Data utworzenia: 12 stycznia 2017
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 267 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2017
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska