Zarządzenie Nr Or.I.120.1.82.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.09.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I.120.1.67.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.07.2021 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn.: “TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska
Opublikowano: 16.09.2021 r.

    Data utworzenia: 16 września 2021
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 24 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 16 września 2021
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska