Zarządzenie Nr Or.I.120.1.78.2020 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.12.2020 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniach: “Remont drogi powiatowej nr 0675T w miejscowości Wólka Bodzechowska od km 1+591 do km 2+506, dł. 915mb”. “Roboty remontowe i zabezpieczające w ciągach dróg powiatowych nr 0678T w miejscowości Ulów oraz drogi 0657T w miejscowości Janik”.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska
Autor: Marzena Dębniak - Starosta Powiatu Ostrowieckiego
Opublikowano: 04.12.2020r.

    Data utworzenia: 4 grudnia 2020
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 56 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2020
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska