Zarządzenie Nr OR.I.120.1.77.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+00 do km 0+520”.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska

    Data utworzenia: 5 grudnia 2019
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 120 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2019
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska