Zarządzenie Nr Or.I.120.1.76.2020 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.12.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym – Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska

    Data utworzenia: 2 grudnia 2020
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 59 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2020
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska