Zarządzenie Nr OR.I.120.1.62.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.10.2019 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy przy zadaniu pn “Remont drogi powiatowej nr 0667T relacji Kunów – Bukowie – Chocimów (w msc. Bukowie) od km 0+310 do km 1 +580, od km 2+597 do km 2+790, 3+000 do km 3+800 o łącznej długości 2263mb.”

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska

    Data utworzenia: 25 października 2019
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 200 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 25 października 2019
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska