Zarządzenie Nr Or.I.120.1.57.2020 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: “Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska

    Data utworzenia: 1 października 2020
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 65 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 1 października 2020
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska