Zarządzenie Nr Or.I.120.1.54.2020 Starosty Ostrowieckiego z dnia 11.09.2020 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej Nr 0656T od km 0+042 do km 0+780 w msc. Kunów oraz Remont drogi wewnętrznej na działce numer ewidencyjny 33 w miejscowości Piotrów, Gmina Waśniów.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska
Autor: Marzena Dębniak - Starosta Powiatu Ostrowieckiego

    Data utworzenia: 14 września 2020
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 57 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 14 września 2020
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska