Zarządzenie Nr Or.I.120.1.40.2020 Starosty Ostrowieckiego z dnia 03 lipca 2020 roku uchylające zarządzenie w sprawie zawieszenia dokonywania ocen określonych w dziale III rozdziale 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska
Autor: Marzena Dębniak - Starosta Powiatu Ostrowieckiego
Opublikowano: 03.07.2020r.

    Data utworzenia: 3 lipca 2020
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 65 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2020
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska