Zarządzenie Nr Or.I.120.1.39.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 05.08.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji opiniującego projekty architektoniczno-budowlane i zgłoszenia związane z odbudową, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. udzielenia pełnomocnictw i upowa

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska

    Data utworzenia: 5 sierpnia 2019
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 120 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2019
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska