Zarządzenie Nr Or.I.120.1.33.2020 Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn.: “Silni w walce z koronawirusem” w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska

    Data utworzenia: 22 czerwca 2020
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 69 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2020
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska