Zarządzenie Nr. Or. I.120.1.3.2016 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania środków z Funduszu Pracy i PFRON

Osoba publikujaca: Jakub Trzciński
Opublikowano: czwartek, 21, styczeń 2016
Załączniki:
 1. Zarządzenie Nr. Or. I.120.1.3.2016 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 - Pobierz
 2. 1. ustalenia regulaminu przyznawania bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, zwanej dalej dofinansowaniem oraz form zabezpieczania zwrotu dofinansowania w przypadku: niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim - Pobierz
 3. 2. ustalenia regulaminu przyznawania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zwanej dalej "refundacją", oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej jej przyznania, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim - Pobierz
 4. 3. ustalenia regulaminu przyznania osobie niepełnosprawnej z PFRON środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku: niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim - Pobierz
 5. 4. ustalenie regulaminu przyznawania refundacji ze środkóów PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej, zwanej dalej "refundacją" oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymania refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej jej przyznania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim - Pobierz
 6. 5. powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pomocy w w/w formach - Pobierz

  Data utworzenia: 21 stycznia 2016
  Osoba publikująca: Powiat Ostrowiecki
  Stronę została wyświetlona: 336 razy.

  Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2016
  Zmodyfikował: