Zarządzenie Nr.OR.I.120.1.25.2020 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.05.2020 w sprawie zawieszenia dokonywania ocen określonych w dziale III rozdziale 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Osoba publikujaca: Powiat Ostrowiecki
Autor: Marzena Dębniak - Starosta Powiatu Ostrowieckiego
Opublikowano: 08.05.2020

    Data utworzenia: 8 maja 2020
    Osoba publikująca: Powiat Ostrowiecki
    Stronę została wyświetlona: 82 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2020
    Zmodyfikował: Powiat Ostrowiecki