Uchwała Zarządu Powiatu Nr 89/2020 z dnia 25 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem COVID-19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz warsztatów terapii zajęciowej- finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego.

Osoba publikujaca: Patrycja Budzeń
Autor: Marzena Dębniak - Starosta Powiatu Ostrowieckiego

    Data utworzenia: 26 marca 2020
    Osoba publikująca: Patrycja Budzeń
    Stronę została wyświetlona: 169 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2020
    Zmodyfikował: Patrycja Budzeń