Uchwała Zarządu Powiatu Nr 80/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem COVID – 19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz warsztatów terapii zajęciowej – finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego.

Osoba publikujaca: Patrycja Budzeń
Autor: Marzena Dębniak - Starosta Powiatu Ostrowieckiego

    Data utworzenia: 13 marca 2020
    Osoba publikująca: Patrycja Budzeń
    Stronę została wyświetlona: 189 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2020
    Zmodyfikował: Patrycja Budzeń