Uchwała Zarządu Powiatu nr 39/2016 z dnia 17 lutego 2016 w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Dyrektora PUP w Ostrowcu Św. oraz Kierownikowi Działu Organizacyjno-Administracyjnego, któremu powierzono pełnienie obowiązków zastępcy Dyrektora PUP w Ostrowcu Św. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim” współfinansowanego ze środków EFS realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska
Autor: Zbigniew Duda – Przewodniczący Zarządu Powiatu

    Data utworzenia: 19 lutego 2016
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 285 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2016
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska