Uchwała Zarządu Powiatu nr 36/2016 z dnia 17 lutego 2016 w sprawie przekazania uprawnień pełniącemu obowiązki Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Św. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska
Autor: Zbigniew Duda – Przewodniczący Zarządu Powiatu

    Data utworzenia: 19 lutego 2016
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 283 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2016
    Zmodyfikował: Powiat Ostrowiecki