Uchwała Zarządu Powiatu Nr 157/2020 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Małgorzaty Stafijowskiej – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim do zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy projektu konkursowego ,,Od bierności do zawodowej aktywności” realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Osoba publikujaca: Ewelina Wiśniewska
Autor: Marzena Dębniak - Przewodniczący Zarządu Powiatu
Opublikowano: 27.07.2020

    Data utworzenia: 27 lipca 2020
    Osoba publikująca: Ewelina Wiśniewska
    Stronę została wyświetlona: 84 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2020
    Zmodyfikował: Ewelina Wiśniewska