Uchwała Zarządu Powiatu Nr 149/2017 z dnia 25.07.2017 w sprawie naboru na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowieckiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczących zorganizowania i prowadzenia trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego

Osoba publikujaca: Powiat Ostrowiecki
Autor: Zbigniew Duda – Przewodniczący Zarządu Powiatu
Opublikowano: 26.07.2017

    Data utworzenia: 26 lipca 2017
    Osoba publikująca: Powiat Ostrowiecki
    Stronę została wyświetlona: 141 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2017
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska