Uchwała Zarządu Powiatu Nr 123/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2019.

Osoba publikujaca: Ewelina Wiśniewska
Autor: Marzena Dębniak - Przewodniczący Zarządu Powiatu
Opublikowano: 01.06.2020
Załączniki:
 1. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 123/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2019. - Pobierz
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. - Pobierz
 3. Sprawozdanie z realizowania ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrowieckim na lata 2018 - 2020" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok. - Pobierz
 4. Sprawozdanie dotyczące efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 roku. - Pobierz
 5. Sprawozdanie z realizowania ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2017 - 2020"przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok. - Pobierz
 6. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 -2020" za rok 2019 - Pobierz
 7. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok - Pobierz
 8. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne za 2019 rok. - Pobierz
 9. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok. - Pobierz
 10. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. za 2019 rok. - Pobierz
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok. - Pobierz
 12. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok. - Pobierz

  Data utworzenia: 1 czerwca 2020
  Osoba publikująca: Ewelina Wiśniewska
  Stronę została wyświetlona: 122 razy.

  Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2020
  Zmodyfikował: Ewelina Wiśniewska