Uchwała Zarządu Powiatu Nr 114/2020 z dnia 08.05.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu konkursowego ,,Od bierności do zawodowej aktywności” realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Osoba publikujaca: Patrycja Budzeń
Autor: Marzena Dębniak - Starosta Powiatu Ostrowieckiego

    Data utworzenia: 12 maja 2020
    Osoba publikująca: Patrycja Budzeń
    Stronę została wyświetlona: 108 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2020
    Zmodyfikował: Patrycja Budzeń