Uchwała Nr XXXII/189/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego.

Osoba publikujaca: Magdalena Bajak
Opublikowano: 24.07.2020 r.

    Data utworzenia: 24 lipca 2020
    Osoba publikująca: Magdalena Bajak
    Stronę została wyświetlona: 97 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2020
    Zmodyfikował: Magdalena Bajak