Uchwała Nr XLI/246/2021 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym : jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego.

Osoba publikujaca: Monika Filipczak
Autor: Mariusz Pasternak - Przewodniczący Rady
Opublikowano: 07.04.2021

    Data utworzenia: 7 kwietnia 2021
    Osoba publikująca: Monika Filipczak
    Stronę została wyświetlona: 60 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2021
    Zmodyfikował: Monika Filipczak