Uchwała Nr LIII/336/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego zmienionej uchwałą N XLV/277/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. i Uchwałą Nr XLVIII/294/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Osoba publikujaca: Beata Bronikowska
Autor: Jerzy Brożyna - Przewodniczący Rady

    Data utworzenia: 9 maja 2018
    Osoba publikująca: Beata Bronikowska
    Stronę została wyświetlona: 276 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2018
    Zmodyfikował: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim