Uchwała Nr 71/2017 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru a członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego zapewnienia pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Osoba publikujaca: Powiat Ostrowiecki
Autor: Zbigniew Duda – Przewodniczący Zarządu Powiatu
Opublikowano: 27.04.2017 r.

    Data utworzenia: 26 kwietnia 2017
    Osoba publikująca: Powiat Ostrowiecki
    Stronę została wyświetlona: 184 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska