Uchwała Nr 213/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 22.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy dla ZS Nr 3 i CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach przygotowania i złożenia wniosku do konkursu RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Poddziałanie 8.5.1. “Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” w związku z konkursem : RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20

Osoba publikujaca: Magdalena Bajak
Autor: Marzena Dębniak - Przewodniczący Zarządu Powiatu
Opublikowano: 29.10.2020 r.

    Data utworzenia: 29 października 2020
    Osoba publikująca: Magdalena Bajak
    Stronę została wyświetlona: 61 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 29 października 2020
    Zmodyfikował: Magdalena Bajak