Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7.

Treść uchwały