Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. , ul. Szymanowskiego 11.

Treść uchwały